Bikers Card

Een Biker's Card onderschrijven

De Biker's Card, is een indiduele ongevallenverzekering die iedere motorrijder en zijn/haar uitrusting beschermt. In recht of in fout, de Biker's Card is er voor u. Voor slechts € 49 per jaar.

Uw Bikers Card contract onderschrijven

Voor meer info over de Biker's Card, surf naar www.soyermamet.be/bikerscard

Soyer & Mamet NV - Verzekeringsmakelaar
Vorsterielaan, 2 - 1170 Brussel
Tel +32 2 511 41 00
info@soyermamet.be
FSMA n° 013221 A
KBO nr. 0402.245.340